Montera köket själv? Läs det här

Ska du montera köket själv? Här kommer lite tips att ta med sig på vägen.

Förbered montering av köket

1/ Kolla vad du har för material i väggen och köp de skruv och plugg som är
avsedda för detta.

2/ Mät dimensionen på imkanalen i huset och anslutningen på fläkten och
köp hem tillräckligt med slang i rätt dimension samt slangklämmor.

3/ Här nedan kan du se vilka verktyg som är bra att ha när du monterar
köket.

Förarbete i köket

Den tid du lägger ned på förarbetet har du igen senare när du monterar köket. Ju bättre förarbete du gjort desto smidigare går monteringen.

1/ Börja med att kontrollera med ett långt vattenpass att väggarna är jämna
och med en stor vinkelhake att de är vinkelräta. Är skillnaden stor kan du
behöva ta hjälp av en snickare för att justera väggarna. Men skiljer det
några millimeter så justerar du skåpen med en masonit-bit eller liknande
som distans.

2/ Även golvet kontrollerar du med vattenpass för att se om det finns
höjdskillnader där skåpen ska stå. Golvsockelns höjd ska ritas in på
väggen där golvet är som högst.

3/ Undersök vad du har för väggmaterial. Om det är gipsväggar så kolla var
reglarna sitter som du kan fästa stommarna i. Om det är betong kan du
behöva en riktigt kraftfull borrmaskin.
Montering köksstommar

Börja alltid montera hörnskåp eller det skåp som är närmast ett hörn, vare sig du börjar med bänkskåpen eller väggskåpen.

1/ Markera på väggen den höjd där väggskåpet ska sitta. När du mäter
utgår du från golvets högsta punkt och drar en vågrät linje med hjälp av
ett långt vattenpass. Montera sedan en tillfällig list som skåpen kan vila
på under tiden som du monterar.

2/ Lyft första skåpet på plats och fäst det så att det sitter lodrätt och
vågrätt.

3/ Fäst skåp nr.2 med det första med hjälp av ett par tvingar. Kontrollera
noggrant att både framkant och underkant är jämnt med det första
skåpets kanter. Skruva ihop skåpen med varandra och fäst det i väggen.

4/ När hela raden av skåp hänger på plats kontrollerar du att de hänger
vågrätt och lodrätt innan du drar åt skruvarna ordentligt. Vid behov
justerar du och lägger bakom distanser av masonit. Nu kan du ta bort
den tillfälliga listen.

5/ På samma sätt som med väggskåpen ritar du ett sträck på rätt
sockelhöjd vid golvets högsta punkt, och drar en vågrät linje med hjälp av
ett långt vattenpass.

6/ Sätt vägglistens ovankant mot sträcket och skruva fast listen som en
permanent bärlist. Tänk på att inte sätta listen där vitvarorna ska stå.
Och gör den 3-4 cm kortare än det yttersta skåpet om du ska ha sockel
på gaveln.

7/ Lägg skåpen upp och ned och montera benen i framkant. Montera även
ett ben i bakkant på det skåp som ska ha sockel på gavelsidan för att ha
något att fästa sockeln i.

8/ Ställ hörnskåpet eller det skåp som står närmast hörnet på plats och
justera benen så att det står i lod och våg. Kontrollera med vattenpasset
mot framkant och på ovankant. Skruva fast skåpet utan att fixera det helt.

9/ Ställ nästa skåp på plats och fäst det med två tvingar i det första skåpet.
Kontrollera att framkant och ovankant är jämnt med det första skåpet.
Justera benen, skruva ihop skåpen och fäst det i väggen.

Viktigt! Väg av med vattenpasset ofta så du har koll på läget hela tiden.

Montering bänkskivor

Först och främst ska du tänka på att bänkskivor i trä och laminat alltid ska ligga plant i väntan på montering. Ställer du dom lutande mot vägg så blir dom skeva.

Laminatskivor skruvas underifrån i framkant och bakkant. Limma inte! Ligger bänkskivan över diskmaskinen så ska maskinens skyddslist eller en aluminiumtejp monteras i skivans framkant, för att skydda mot het ånga från diskmaskinen.

Träskivor behöver luft underifrån och ska inte läggas på skåp med hel ovansida utan att ventileras ordentligt. En träskiva får aldrig limmas fast, den måste kunna röra sig beroende på luftfuktigheten. Montera den med monteringsvinklar med ovala hål så att den kan röra sig i djupled. Sätt även skruv i skåpets överliggare i framkant. Men borra upp ett större hål och fäst med skruv och bricka. kom ihåg att inte dra fast skruvarna hårdare än att skivan kan röra sig och att ha en rörelsefog i bakkant på 5 mm.

Kryssmätning

När du monterar ihop stommar själv ska du kryssmäta dom för att få dom helt vinkelräta. Blir dom inte vinkelräta så blir det svårt att justera in luckor och lådfronter så att det blir snyggt och bra. Så här gör du när du kryssmäter;

1. Skruva ihop stommen förutom bakstycket.
2. Lägg stommen med baksidan uppåt.
3. Mät längden diagonalt, från hörn till hörn, åt båda hållen.
4. När de båda diagonalerna är lika långa så är stommen vinkelrät.
5. Spika dit bakstycket utan att stommen ändrar sig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.